Getting to know us
   
bt-packingwood
PRODUCT   
สินค้า


*Wooden pallet

เราคือผู้ผลิต Pallet ทุกชนิด ทุกขนาด จากไม้ยางพารา,ไม้เบญจพรรณ อัดน้ำยาอบแห้ง และไม้สน เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญในการออกแบบเพื่อให้บริการลูกค้า เพื่อให้ได้palletที่มีความแข็งแรง และ ความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อการประหยัดงบประมาณของโรงงานของท่านให้มากที่สุด พร้อมทั้งสามารถทำ Pallet ตามข้อกำหนดของ IPPC เพื่อการส่งออก

*Wooden Boxes & Crates
เราผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ หลากหลายประเภท เพื่อบรรจุสินค้าหลากหลายรูปแบบ ขนาดตามสั่งทุกขนาดตั้งแต่ลังเล็ก ไปจนถึงลังใหญ่ รับผลิตทั้งลังโปร่งและลังทึบตามความต้องการของลูกค้า

*Wood Supply
ไม้ของเรามีไม้เบญจพรรณในท้องที่ ไม้ยางพารา ทั้งไมสด และ ไม้อบ และไม้สนนิวซีแลนด์ รับสั่งตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
*ISPM 1
5

เพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืช อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ(International Plant Protection Convention , IPPC) จึงได้จัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศ สำหรับมาตรการสุขอนามัยพืช( International for Phytosanitary Measure) ว่าด้วย แนวทางการควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ในการค้าระหว่างประเทศ (Guideline for Regulating Wood Packing Material in International Trade , ISPM 15) โดยกำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกออกกฏระเบียบ เพื่อควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ในการค้าระหว่างประเทศ ต้องมีการกำจัดศัตรูพืช และมีเครื่องหมายประทับรับรองการ กำจัด ศัตรูพืชตามแบบที่กำหนดในมาตรฐาน พร้อมแสดงหมายเลขทะเบียนรับรอง การกำจัดศัตรูพืชตามแบบที่กำหนดในมาตรฐาน พร้อมแสดงหมายเลขทะเบียนรับรอง การกำจัดศัตรูพืช โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

*ISPM 15 Fumigation ( MB )

ใช้วิธีการรมยา (fumigation) ด้วย เมธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) อัตรา 48 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชม. โดยทางบริษัท บี ที แพ็คกิ้งวูด จำกัด ได้ผ่านการจดทะเบียนและรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (Thailand Department of Argriculture) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
*ISPM 15 Heat Treatment ( HT )
ใช้ความร้อน (Heat treatment) อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ที่แกนกลางไม้ โดยทางบริษัท บี ที แพ็คกิ้งวูด จำกัด ได้ผ่านการ จดทะเบียนและรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร (Thailand Department of Argriculture) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ตัวอย่างพาเลท

1.แบบสองทาง ตีห่าง สองหน้า พื้นด้านบนและด้านล่างของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟ ห่างกันประมาณ 2"- 3" คานไม้ 3 อัน เป็นพาเลทที่มีช่อง ให้งาโฟล์กลิฟท์ เสียบได้ 2 หาง เหมาะสำหรับใช้วางสินค้า แล้วซ้อนกันได้บนตัวพาเลท
2.แบบสองทาง ปูทึบ หนึ่งหน้า พื้นด้านบนพาเลท จะปูด้วยไม้ชิด ติดกัน ไม่มีช่องไฟ คานไม้ 3 อัน เป็นพาเลทที่มีช่องให้งาโฟล์กลิฟท์เสียบได้ 2 ทาง เหมาะสำหรับใช้วางสินค้า ที่ต้องการรักษาสินค้า เช่น กระดาษ เป็นต้น
3.แบบสองทาง หนึ่งหน้า ตีห่าง พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟห่างไฟห่างกันประมาณ 2" - 3" คานไม้ 3 อัน พื้นด้านล่างอาจจะไม้ประมาณ 2-3 อัน หรือไม้จำเป็นต้องมีไม้พื้นล่างก็ได้ เหมาะสำหรับการแพ็คสินค้า แล้วโหลดเข้าตู้คอนเทนเนอร์
4.แบบสี่ทาง หนึ่งหน้า ปูชิด ขาลูกเต๋า พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ชิดติดกัน ไม่มีช่องไฟ ไม้คาน 3 อัน ไม้ลูกเต๋า 9 ลูก เป็นพาเลทที่ช่องให้งาโฟล์กลิฟท์เสียบได้ 4 ทาง เหมาะสำหรับใช้วางสินค้าที่ต้องการรักษา ความเรียบร้อยของสินค้า เช่น กระดาษ เป็นต้น
5.แบบสี่ทาง ตีห่าง ขาลูกเต๋า พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟประมาณ 2" - 3" ไม้คาน 3 อัน ไม้ลูกเต๋า 9 ลูกเป็นพาเลทที่มีช่องให้งาโฟล์กลิฟท์เสียบได้ 4 ทางเหมาะสำหรับใช้วางสินค้า บนเลค
6.แบบสี่ทาง หน้าเดียว ตีห่าง มีปีกยื่นด้านเดียว พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟประมาณ2"- 3" ไม้คาน 3 อัน งาโฟล์กลิฟท์เสียบได้ 4 ทาง พาเลทแบบนี้ สามารถออกแบบให้รับสินค้าหนักได้ดี

IPPC
วิธีการที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. วิธีการอบด้วยความร้อน (Heat Treatment) วัตถุดิบไม้ที่นำมาประกอบ เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ต้องผ่านการอบด้วยความร้อน จนแกนกลางของไม้ ได้รับความร้อนไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หากนำไม้นั้นอบแห้ง (kiln-drying :KD) อัดน้ำยาด้วยแรงอัด (Chemical Pressure Impregnation :CPI) หรือวิธีอื่นใด ก็ต้องให้แกนกลางไม้ได่รับความร้อน
2. วิธีรมด้วยเมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide Fumigation) วัตถุดิบไม้ที่นำมาประกอบเป็นวัสดุบรรภัณฑ์ไม้ ต้องผ่านการรมด้วยเมทิลโบรไมด์ตามอุณหภูมิ
แมลงในวงศ์ ต่อไปนี้
- Anobiidae เช่น มอดยาสูบ
- Bostrichidae เช่น มอดหัวไม้ขีด
- Buprestidse เช่น แมลงทับ ด้วงเจาะไม้
- Cerambycidae เช่น ด้วงหนวดยาว
- Curculionidae เช่น ด้วงงวง
- Isoptera เช่น ปลวก
- Oedemeridae เช่น power post borer
- Lyctidea เช่น wharf borer
- Scolytidae เช่น มอดไม้
- Siricidae เช่น ต่อหางเข็ม

บริหารงานโดยคุุณสายพล รอดประสิทธิ์

Tel :038 162709 , 038 162688 - 89, Mb : 081 9444935, 081 8019948, Fax : 038 162710, E-Mail : bt-packingwood@hotmail.com
Copyright 2009 © www.bt-packingwood.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb    Business Online